Hướng dẫn Tạo tài khoản google trên Samsung Galaxy s6 Edge

   Tổng Hợp Tin Công Nghệ

Trong bài viết tuần trước, MSmobile đã hướng dẫn bạn thực hiện xóa  tài khoản google trên Samsung Galaxy s6 Edge, và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và hướng dẫn bạn cách thức để tạo một  tài khoản google trên Samsung Galaxy s6 Edge.

Để tạo tài khoản google trên Samsung galaxy s6 edge plus cu các bạn cần thao tác như sau :

Đầu tiên vào ” Ứng dụng ”

/

Chọn ” Cài đặt ”

/

Chọn ” Tài khoản ”

/

Chọn ” Thêm tai khoản ”

/

Chọn ” Google ”

/

Chọn ” Hoặc tạo tài khoản mới ”

/

Nhập họ và tên bạn vào trong đây sau đó ” tiếp theo ”

/

Nhập tên tài khoản mà bạn muốn tạo sau đó chọn ” Tiếp theo ”

/

Nếu tài khoản bạn có bị trùng thì chọn các tài khoản đề xuất sau đó chọn ” Tiếp theo ”

/

Nhập mật khẩu mới vào sau đó chọn ” Tiếp theo ”

/

Chọn ” Bỏ qua ”

/

Chọn ” Đồng ý ”

/

Chọn ” Tiếp theo ”

/

Chọn ” Tiếp theo ”

/

Chọn ” Nhắc tôi sau ” sau đó chọn ” Tiếp theo ”

/

Chọn ” Tiếp theo ” nữa là xong.

/

Chúc các bạn thành công !