Bật tùy chọn nhà phát triển trên Samsung Galaxy s6 Edge

   Tổng Hợp Tin Công Nghệ

Để bật tùy chọn nhà phát triển trên samsung galaxy s6 edge plus cu các bạn cần thao tác như sau :

Đầu tiên vào ” Ứng dụng ”

/

Chọn ” Cài đặt ”

/

Chọn ” Thông tin thiết bị ”

/

Chạm 7 lần vào ” Số hiệu bản tạo ”

/

Đế khi máy xuất hiện ” Đã bật chế độ nhà phát triển ” là xong.

/

Hy vọng với những gì MSmobile chia sẻ, nó sẽ là hành trang tốt nhất với siêu phẩm điện thoại trên tay bạn. Chúc các bạn thành công có nhiều trải nghiệm thú vị với đẳng cấp S6 Edge nhà Samsung.